Bitcoin-svindel: − Jeg har tapt over 100.000 kroner

«Olav» trodde han kjøpte bitcoin, men ble svindlet. Nå er pengene umulig å spore. Økokrim forklarer hvordan svindlerne går fram.

This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.dagsavisen.no/tema/okonomi/2023/11/21/bitcoin-svindel-jeg-har-tapt-over-100000-kroner/